Езоосмічна комірка

ЕЗООСМІЧНА КОМІРКА ‒ основна мінімальна ланка в конструкції езоосмічної решітки. У тривимірному вимірюванні вона має вигляд куба, сторони якого являють собою езоосмічні мембрани. У центрі простору комірки постійно розташована одна реальна, незмінна, стаціонарна частинка По. Через езоосмічну комірку можуть проходити фантомні частинки По, що спірально рухаються та з яких складаються всі елементарні частинки, що формують матеріальний світ. В езоосмічній комірці відбувається важливий процес часткового перерозподілу енергії та зчитування інформації (вилучення реальної частинкою По певної частини енергії та інформації з фантомної частинки По що проходить), а також всілякі зіткнення двох фантомних частинок По, що відбуваються, при впливі на цей процес реальної (стаціонарної) частинки По. Все це зумовлює подальший розвиток, перетворення чи знищення матерії, яку складають фантомні частинки По.


 


 

Процес зіткнення двох фантомних частинок По в езоосмічній комірці не менш цікавий. Наприклад, у видимому світі спостерігається процес зіткнення двох елементарних частинок. А як починається цей процес на рівні езоосмічної решітки? Відбувається процес зіткнення саме першої (головної) фантомної частинки По від кожної із цих двох елементарних частинок. Зіткнення двох головних фантомних частинок По завжди відбувається під контролем і впливом реальної (стаціонарної) частинки По. Супроводжується цей процес виділенням значної кількості енергії, частина якої вилучається реальної частинкою По і перерозподіляється на систему реальних частинок По (септонне поле). Слід врахувати, що всі наступні фантомні частинки По, що входять до складу даної елементарної частинки, незмінно проходять через ті ж езоосмічні мембрани і комірки, через які пройшла їхня перша головна фантомна частинка По.


 

Знаючи те, що відбувається в невидимому світі при зіткненні, наприклад, двох елементарних часток, стає зрозуміло, чому одні й ті ж реакції (при дотриманні зовнішніх однотипних умов) насправді ніколи не відбуваються абсолютно однаково і в них завжди присутні незначні відхилення.


Назад Вперед

Зміст