ГЛОБАЛЬНА ПАРТНЕРСЬКА УГОДА АЛЛАТРА

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА ― це фундамент для практичної реалізації моделі духовно-творчого суспільства шляхом започаткування у трудовій сфері життєдіяльності соціуму якісно нового формату взаємовідносин між людьми, який ґрунтується на загальнолюдських духовно-моральних 7 основах АЛЛАТРА.

Втілення у життя даної моделі суспільства здійснюється Партнерами Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА ― соціально-активними добропорядними керівниками передових компаній, підприємств та інших організацій світу у всіх сферах праці, які за добровільною ініціативою взяли на себе шляхетну відповідальність за введення та реалізацію у своїй добросовісній діловій практиці загальновизнаних 7 основ АЛЛАТРА.

Партнери Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА ― це фізичні або юридичні особи, які є керівниками комерційних чи некомерційних організацій. Це ініціатори змін, сильні Особистості, від яких залежить не тільки фінансовий добробут підлеглих їм людей, але і їх духовно-моральний розвиток. Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА лежить поза площиною політики та релігії. Ми раді вітати у наших рядах кращих з кращих керівників, котрі взяли на себе відповідальність за долю суспільства і бажають бути прикладом порядності, чесності, соціальної відповідальності, морального і соціального достоїнства. Керівників, котрі бажають бути в авангарді реалізації глобальної всенародної ініціативи, які прагнуть розвивати високу культуру людських взаємин у сучасному соціумі та готові узгоджувати свою діяльність і стратегію розвитку з загальнолюдськими духовними цінностями ― 7 основами АЛЛАТРА.

Виконання свого внутрішнього духовного обов’язку перед самим собою без будь-яких корисливих мотивів, паплюження жадібністю і земною жагою, дає внутрішню опору, спокій і умиротворення, примножуючи результати.

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА являє собою унікальну в історії всенародну громадську ініціативу, спрямовану на подолання духовно-моральної кризи, яка лежить в основі всіх глобальних економічних, політичних, релігійних та соціальних проблем сучасного людства. Час показав, що соціум, модель цінностей якого спрямована на споживання і руйнування, в результаті наближається до самознищення. Дослідження та наукові роботи у сфері соціології, економіки та інших галузей вказують на те, що вихід з глобальної кризи і виживання цивілізації можливі лише при створенні суспільством принципово нового напрямку свого розвитку, заснованого на вічних, загальнолюдських істинах, які обумовлюють зміцнення таких цінностей, як Людяність, Справедливість, Солідарність, Добропорядність.

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА, що базується на 7 основах АЛЛАТРА, покликана сприяти розвитку та утвердженню нової духовно-творчої моделі людського суспільства, заснованої на природних культурних і духовних цінностях, яка здатна попередити небажані події для сучасної цивілізації і укріпити людство в культурно-моральному розвитку, розкритті свого духовного потенціалу.

Постав прагнення до свого внутрішнього духовного надбання на перше місце замість корисливих мотивів, земних прив'язаностей і страху, тоді отримаєш врівноваженість свого буття та ідеальне ставлення до життя.

На сьогоднішній день сотні тисяч свідомих, соціально активних представників різних сфер і галузей праці більш ніж з 200 країн світу підтримали всенародну світову ініціативу Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА і 7 основ АЛЛАТРА.

Першочерговими завданнями Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА є:

- активне введення в життя світового суспільства 7 основ АЛЛАТРА та утвердження з їхньою допомогою духовно-моральних пріоритетів у мисленні і діяльності людей;

- створення умов для об'єднання народів світу на духовній основі, дружбі, солідарності та взаємодопомозі;

- організація ефективної та плідної взаємодії між соціально активними добропорядними керівниками колективів у всіх сферах праці по всьому світу, побудованої на 7 основах АЛЛАТРА, на благо розвитку та утвердження духовно-творчого вектора життєдіяльності суспільства.

Якщо діяльна людина, занурена в гущу цього суєтного світу, живе всередині себе надбанням духовного світу, то і в земних досягненнях її мудрість не знатиме меж і справи будуть тісно пов'язані із споконвічним змістом її життя.


О С Н О В Н Е

Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА ― це:

- фундамент для діяльності і взаємовідносин людей по всьому світу, побудований на 7 основах АЛЛАТРА, які мають у своїй суті загальнолюдські універсальні духовні цінності;

- добровільне волевиявлення, що знаменує співпричетність до найбільшої у світі глобальної всенародної ініціативи, спрямованої на утвердження нової моделі розвитку духовно-творчого суспільства;

- прояв соціально активної громадянської позиції з метою створення не на словах, а на ділі фундаменту для розвитку суспільства, заснованого на загальнолюдських духовно-моральних цінностях;

- угода за власною ініціативою, яка не вимагає юридичних формальностей; ставши Партнером Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА керівник приймає на себе відповідальність за вдосконалення особистих людських якостей і створення умов для прояву і розвитку духовно-моральних якостей трудового колективу;

- угода добропорядних і чесних людей, котрі прагнуть бути прикладом морального і соціального достоїнства для суспільства, розвивати свою діяльність і стратегію, керуючись загальнолюдськими цінностями ― 7 основами АЛЛАТРА.


Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА не є юридичним документом, але є більш значущим свідоцтвом, яке характеризує Особистість Партнера цієї Угоди. Причетність до даної глобальної всенародної ініціативи демонструє дійсний намір добропорядної і чесної людини, яка слово і діло Честі цінує більше, ніж будь-який формальний папір і керується у своєму житті загальнолюдськими духовно-моральними цінностями ― 7 основами АЛЛАТРА.

Керівники організацій, приєднавшись до Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА, офіційно заявляють і демонструють, що підтримують всенародну глобальну ініціативу, сприяють процвітанню та формуванню творчого, мирного суспільства. Своїми словами і справами ці достойні люди підтверджують, що керуються у своїй діловій практиці сукупністю морально-етичних принципів Особистості, вищими загальнолюдськими цінностями ― 7 основами АЛЛАТРА, які є основоположними для людських взаємовідносин у професійних сферах, наприклад, соціальній, економічній, науковій та інших видах діяльності.

В основі Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА ― переконання в тому, що тільки завдяки спільним зусиллям і взаємодії людей на підґрунті загальнолюдських духовних цінностей можливе створення і реалізація якісно нової моделі суспільства. Суспільства, в якому пріоритетними є духовно-моральні цінності та орієнтири. Суспільства, у якому в будь-якій сфері праці, в тому числі і в бізнесі, первинним є ствердження і захист духовних цінностей, а вторинним ― дохідна частина.

Усе земне – тимчасове і мінливе в пилу миті існування людського. Бажання отримати особисту вигоду несе тягар нескінченних проблем, які швидко виснажують сили. Бажання отримати тимчасову земну владу породжує марення утіхи і горе умертвіння себе ще за життя. Щире бажання подолати свою земну природу і реальна духовна робота над собою підносять над самістью і відкривають велику скарбницю духовного надбання. І тоді, який би не був земний результат ― ти у своєму Житті вже Переможець!

Об'єднавши зусилля на основі духовно-моральної ідеології, людству під силу вирішити будь-які, навіть надзвичайно складні завдання для суспільства, разом через єдність творчих сил подолати фінансово-економічні кризи, виклики часу і природи, з якими важко впоратися людям поодинці. Тому сьогодні особливо важливо підтримувати один одного, прагнути до найбільш ефективного рівня взаємодії, використовувати взаємодоповнюючі можливості. Духовно-творча стратегія розвитку суспільства, без сумніву, позитивно позначиться на житті кожної людини і дасть надійний фундамент для майбутніх поколінь.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися
 на сайті Глобальної партнерської угоди АЛЛАТРА,
allatra-partner.org
 

  1. Що таке Глобальна партнерська угода АЛЛАТРА?
  2. 7 основ АЛЛАТРА.
  3. Реалізація 7 основ АЛЛАТРА.
  4. Сфера відповідальності Партнерів.
  5. Переваги Партнерів.
  6. Фінансове сприяння.
  7. Питання та відповіді.
  8. Основні документи.
  9. АЛЛАТРА ПАРТНЕР.