ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЮЗА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ АЛЛАТРА»

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В УЧАСНИКИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ПРЕДСТАВНИЦТВА) ТА НАДАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА

5.1. Учасником (асоційованим (волонтерським) учасником, асоційованим (волонтерським) членом, учасником або дійсним членом) Представництва Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, організації та підприємства всіх форм власності, а також фізичні особи, які досягли 18-ти років та вступили до Спілки у встановленому Статутом Спілки порядку, готові брати практичну участь у реалізації проектів та програм, діяльності Спілки та зобов'язуються виконувати Статут Спілки, рішення керівного органу Спілки ― Загальних Зборів дійсних членів Спілки, вищого виконавчого органу Спілки ― Координаційного центру Спілки, головного виконавчого органу Представництва ― Загальних Зборів учасників Представництва, виконавчого органу Представництва ― Ради Представництва.

Детальніше...