Ortaklarımız

allatra partners

Uluslararası toplumsal hareket “ALLATRA”, tüketici maddî sistemin bölücü sınırları, çerçeve ve koşullarının ötesinde var olan dünya halkları arasındaki bağımsız dostluğun birleştiren altyapısıdır. Bizim üzerine ortaklık ilişkilerimizi kurduğumuz temeller şunlardır:

DÜRÜSTLÜK, SORUMLULUK, VİCDAN, DOĞRULUK, İYİLİKSEVERLİK

Bizim ORTAKLARIMIZ, dünyanın herhangi bir noktasındaki insanların hayatî sorunlarına kayıtsız kalmayan güzel insanlardır. Çağdaş dünyamızda kendi dürüstlüklerini, insanlık değerlerini, sorumluluk hislerini, başkalarının acılarını paylaşma hislerini, insanlığın sorunlarının çözümünde iştirak hislerini kaybetmeyen böylesine iyiliksever insanların gönülden olan ilgileri, bu Dünya’da güzel, hayırsever insanların sayısının gerçekten çok fazla olduğuna tanıklık ediyor! Samimî niyetleriyle başka insanlarla birlikte iyilik yapmak için birleşen bu insanlar, İŞ BAŞINDAKİ İYİLİĞİ – dünyayı iyiliğe doğru değiştirmeye muktedir olan ulusal, tek yönlü, yaratıcı gücü temsil ediyorlar.

Gönlünün vasıflarını takip eden insan çok şeye kadirdir!

“ALLATRA” evrensel, küresel, ulusal bir haberleşme forumudur ve global ulusal girişimleri taşıyan yapısıyla, ana koordinasyon merkezi rolünü oynuyor. Bu, bugünün ihtiyaçları ile ilgili toplumun önemli sorunlarının belirtilmesi, daha yapıcı çözümlerin aranması, birinci dereceden sorunların çözümü için sağduyulu düşüncelerin hayata geçirilmesi üzerine tasarlanmış bir dünya ulusal forumudur.

Ortaklarımız arasındaki işbirliğinin mekanizması, karşılıklı yardımlaşma, insanlar arasındaki etkin diyalog ve Uluslararası hareket “ALLATRA”nın etkin katılımcılarının öncelikli olarak toplum için önemli projelerin hayata geçirilmesinde her taraflı olarak ellerinde gelen yardımı yapmaları üzerine kuruludur.