NIE NÁSILIU V RODINE A SPOLOČNOSTI

MEDZINÁRODNÝ SOCIÁLNY PROJEKT „NIE NÁSILIU V RODINE A SPOLOČNOSTI“ 

Projekt bol vytvorený z iniciatívy medzinárodnej verejnosti a realizuje sa dobrovoľníkmi Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ z rôznych krajín sveta. 

V 21. storočí zostáva problém násilia v rodine a spoločnosti aktuálny v každom kúte našej planéty. Súčasný spotrebiteľský formát nielenže nerieši tento problém, ale ho aj prehlbuje. Ale nehľadiac na to, ľudia na celom svete chcú žiť v atmosfére priateľstva, úcty a vzájomného porozumenia. 

Pre vytvorenie podmienok na prechod spoločnosti k tvorivému formátu, založenému na všeľudských duchovno-mravných hodnotách, je potrebné upozorňovať a otvorene hovoriť o problémoch násilia v rodinách a spoločnosti, o porušovaní práv človeka a tiež informovať o pozitívnej skúsenosti vyjdenia.

ľudí zo zložitých situácií. V rámci projektu sa produkujú a zverejňujú videá s názorom svetovej verejnosti, rozhovory s odborníkmi z rôznych sfér činnosti, vykonávajú sa sociálne ankety v mnohých krajinách, organizujú sa medzinárodné stretnutia a on-line konferencie. 

Všetko toto napomáha spoločnému hľadaniu riešení naznačených problémov, spolupráci, informačnej podpore a výmene pozitívnych skúseností vyjdenia so vzniknutých situácií a tiež z vytvorenia zdravej psychologickej mikroklímy v rôznych sociálnych kolektívoch, atmosféry priateľstva, vzájomného porozumenia a vzájomnej úcty, pochopenia, že celé ľudstvo je – jedna rodina. 

Živé príbehy ľudí o pozitívnej skúsenosti vyjdenia zo zložitých situácií. 

TYRANIA V RODINE A SPOLOČNOSTI  (https://allatra.tv/cs/video/tyranie-v-rodine-a-spolecnosti-hra-profesionalu-6 ) Svetová štatistika dosvedčuje, že počet obetí násilia v rodine je porovnateľný so stratami vo vojenských konfliktoch. Každodenne státisíce ľudí... 

SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA. Na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ je to prvá globálna konferencia v dejinách ľudstva, ktorá spojila... 

NIE – TYRANII. ÁNO – SLOBODE! Relácia, ktorá vyšla 31. marca 2019 na ALLATRA TV (HISTÓRIA MÔJHO OTROCTVA), vyvolala širokú verejnú odozvu. Nakoľko témy, ktorých sa dotkla...  

PRÍBEH MÔJHO OTROCTVA To je živý príbeh jednej dievčiny, na ktorú dopadli tvrdé skúšky. A napriek tomu dokázala nielen prežiť v týchto neľudských podmienkach, ale aj nezatvrdiť si srdce a dôstojne prejsť (oheň, vodu i medené trubky) skrze tyraniu a agresiu zo strany blízkych príbuzných a tiež nájsť v sebe silu zmeniť svoj osud.  

KOORDINÁTORI PROJEKTU V RÔZNYCH MIESTACH SVETA

Teja Davitaja / Ukrajina

Anna Ovjan / Ruská federácia, Španielsko, krajiny Latinskej Ameriky

Aľmira Nailova / Kazachstan

Oľga Parfjonova / USA

Alesja Benjaš / Bielorusko

E-mail: [email protected]