Organizátor Koordinačného centra

Kristína Alexandrovna Kovalevskaja

Kristína Alexandrovna Kovalevskaja (Kyjev, Ukrajina) bola zvolená do verejnej funkcie organizátora Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ rozhodnutím valnej hromady aktívnych účastníkov hnutia v máji 2104.

Kristína Kovalevskaja má hodnosť kapitána služby Ministerstva pre mimoriadne situácie Ukrajiny. Má skúsenosti z práce v štátnych štruktúrach, spojených s analytickou a expertnou činnosťou, monitoringom, vyhodnocovaním aktivít riadiacich orgánov, kontrolou pohybu prostriedkov, spracovaním normatívno-právnej bázy, prognostickými výskumami.

Je autorkou a organizátorkou sociálne zameraných, internacionálnych projektov, tlačových konferencií, brífingov, komunikačných seminárov, medzinárodných prezentácií, sociálnych reklám a výstav v krajinách SNŠ a Európy, venovaných medzinárodnej spolupráci a vzájomnému porozumeniu. Je iniciátorom a koordinátorom podujatí, týkajúcich sa zabezpečenia práv a slobôd človeka, nastolenia spravodlivosti a všeobecného mieru, globalizácie občianskej spoločnosti. Koordinátorom práce na získavanie sociálne aktívnej mládeže pre verejnú dobrovoľnícku činnosť, zameranú na propagandu ochrany prirodzených práv človeka, posilnenie mieru a bezpečnosti, riešenie sociálnych, humanitárnych a ekologických otázok.

Má pracovné skúsenosti z organizovania a vykonávania medzinárodných sociálne zameraných podujatí, zo spolupráce s medzinárodnými, medzivládnymi, štátnymi, verejnými, komerčnými, náboženskými, dobrovoľníckymi organizáciami, sociálnymi hnutiami, mimovládnymi nekomerčnými organizáciami ekologického a humanitárneho charakteru a informačnými štruktúrami.

Vzdelanie:

  • Čerkasský inštitút požiarnej bezpečnosti hrdinov Černobyľu Ministerstva pre mimoriadne situácie Ukrajiny (diplom s vyznamenaním);
  • Akadémia požiarnej bezpečnosti hrdinov Černobyľu Ministerstva pre mimoriadne situácie Ukrajiny (diplom s vyznamenaním);
  • Národná akadémia vnútorných vecí Ukrajiny (diplom s vyznamenaním);
  • Inštitút politických vied Národnej akadémie vied Ukrajiny (diplom s vyznamenaním).