Partnere

allatra partners

Den Internasjonale sosiale bevegelsen "ALLATRA" er et samlende grunnlaget for vennskap mellom folk i verden som eksisterer utenfor konvensjoner, rammer og skillelinjer av det finansielle systemet. Våre viktigste mål for å bygge partnerskap er:

ÆRLIGHET, ANSVAR, INTEGRITET, ANSTENDIGHET OG Å BRINGE DET GODE.

Våre partnere er fantastiske mennesker som er ikke likegyldig for presserende problemer i samfunnet overalt i verden. Fred i tankene hos slike folk i den moderne verden som er ikke mistet sin menneskelig verdighet, anstendighet, ansvar, empati og engasjement for å løse problemer, vi vet at gode folk på jorden egentlig er veldig mye! United i våres oppriktige intensjon å gjøre det gode med andre mennesker, de presenterer det DET GODE I AKSJON - en landsdekkende policy, kreativ kraft som kan forandre verden til bedre.

I følge våre mentale egenskaper, får vi tilgang til mye!

«ALLATRA» er en universell, verdens og offentlig kommunikasjon forum og fungerer som det primære brennpunktet, bærende strukturen hos de globale nasjonale initiativene. Dette er et populært globalt forum for å identifisere akutte problemer i samfunnet, å finne de mest konstruktive løsningene, for å ivareta de rasjonale ideene til å løse prioriterte saker knyttet til utfordringen i dag.

Mekanismen for samarbeid med våre partnere basert på gjensidig bistand, en interaktiv dialog mellom mennesker, for det første en sosialt betydning for samfunnets prosjekter, med full deltakelse i Den Internasjonale sosiale bevegelsen "ALLATRA".