Partneri

allatra partners

Starptautiskā sabiedriskā kustība „ALLATRA” ir apvienojošā pamatne neatkarīgai draudzībai starp pasaules tautām – draudzībai, kas pastāv neatkarīgi no materiālās patērētāju sistēmas nosacījumiem, rāmjiem un atdalošām robežām. Mūsu pamati, uz kuriem veidojam jebkuras partnerattiecības, ir:

GODĪGUMS, ATBILDĪBA, APZINĪGUMS, GODPRĀTĪBA, LABA DARBĪBA.

Mūsu PARTNERI – tie ir lieliskie cilvēki, kuri nepaliek vienaldzīgi attiecībā uz cilvēku sabiedrības aktuālām problēmām jebkurā pasaules vietā. Šie atsaucīgie cilvēki mūsdienu pasaulē nezaudēja godprātību, pašcieņu, līdzcietību un vēlmi līdzdarboties vispārcilvēcisko problēmu risināšanā, un viņu sirsnīga uzmanība liecina, ka labu cilvēku uz Zemes patiešām ir ļoti daudz! Apvienojušies savā patiesajā nodomā darīt labu kopā ar citiem cilvēkiem – viņi pārstāv LABESTĪBU DARBĪBĀ – vistautu direktīvo, radošo spēku, kas spēj mainīt pasauli uz labo pusi.

Sekojot savām dvēseles īpašībām, cilvēks spēj daudz!

"ALLATRA" – tas ir universāls pasaules, vistautu komunikācijas forums, un tas darbojas kā galvenais koordinācijas centrs, kā globālās vistautu iniciatīvas nesējkonstrukcija. Tas ir vistautu pasaules forums, kas radīts, lai atklātu sabiedrības aktuālās problēmas, meklētu viskonstruktīvākos risinājumus, racionālo ideju integrēšanu dzīvē, lai risinātu pirmās kārtas jautājumus, kas saistās ar šodienas izaicinājumiem.

Mūsu Partneru sadarbības mehānisms pamatojas uz savstarpējo palīdzību, interaktīvo dialogu starp cilvēkiem, sociāli nozīmīgo projektu realizāciju, ar visdažādāko Starptautiskās kustības „ALLATRA” aktīvo dalībnieku līdzdalību.