Koordinācijas Centra Organizatore

Kovalevska Kristīne

Kovalevska Kristīne (Kijeva, Ukraina) tika ievēlēta Starptautiskās sabiedriskās kustības „ALLATRA” Koordinācijas Centra Organizatora sabiedriskajā amatā, pēc aktīvo dalībnieku sapulces lēmuma, 2014. gada maijā.

Kristīnei Kovalevskai ir Ārkārtas Situāciju Ministrijas kapteiņa dienesta pakāpe. Viņai ir pieredze valsts struktūrās, analītiskajā, eksperta darbībā, kā arī monitoringā, vadības institūciju darbības vērtēšanā, līdzekļu kustības kontrolē, normatīvu-tiesību aktu bāzes izstrādē, prognozes pētījumos.

Sociāli vērsto, internacionālo projektu, preses konferenču, brīfingu, komunikāciju semināru, starptautisko prezentāciju, sociālo reklāmu, izstāžu, kas ir veltītas starptautiskai savstarpējās sapratnei un sadarbībai, autore un organizatore, NVS valstīs un Eiropā. Cilvēktiesību un brīvību aizsardzības nodrošinājuma, kā arī taisnīguma un kopējā miera dibināšanas un pilsoniskās sabiedrības globalizēšanas pasākumu iniciatore un koordinatore. Sociāli-aktīvās jaunatnes piesaistīšanas sociālam, brīvprātīgam darbam, kas ir vērsts uz dabisku cilvēktiesību aizsardzības propagandu, miera un drošības nostiprināšanu, sociālo, humanitāru un ekoloģisko jautājumu risināšanas koordinatore.

Ir darba un organizēšanas pieredze starptautisko, sociāli-vērsto pasākumu organizēšanā, sadarbībā ar starptautiskām, starpvaldību, valstu, sabiedriskām, komerciālām, reliģiozām un brīvprātīgo organizācijām, kā arī sociālām kustībām, nevalstiskām, nekomerciālām ekoloģiskā un humanitārā raksturā organizācijām, informācijas struktūrām.

Izglītība:

  • Ukrainas Ārkārtas Situāciju Ministrijas Čerkasijas Černobiļas Varoņu Ugunsdrošības institūts (diploms ar izcilību);
  • Ukrainas Ārkārtas Situāciju Ministrijas Černobiļas Varoņu Ugunsdrošības Akadēmija (diploms ar izcilību);
  • Ukrainas Iekšlietu Nacionālā Akadēmija (diploms ar izcilību);
  • Ukrainas Nacionālās Zinātņu Akadēmijas Politisko Zinātņu Institūts (diploms ar izcilību).