Přenos a rozdělení energie a informací

Jak se uskutečňuje přenos a rozdělení energie a snímání informace uvnitř ezoosmické buňky? Vysvětlíme tento proces na příkladu odebrání části vnitřního potenciálu s hlavní fantomové částečky Po, která je na začátku spojky fantomových částeček Po (obrazně řečeno, jako lokomotiva a vagóny) formujících elementární částici (obrazně řečeno, vlak). Proč jí dáváme tolik pozornosti? Protože právě z první (hlavní) fantomových částeček Po, snímá reálná částečka Po informace o celém mikro-objektu (o všech spojeních fantomových částeček Po, ze kterých se elementární částice skládá). A za druhé, v případě, že reálná částečka Po, v důsledku účinku síly vlastního septonového pole mění trajektorii pohybu hlavní fantomové částečky Po, mění tím následně trajektorie pohybu ostatních fantomových částeček Po v této spojce. Při procházení stejnou ezoosmickou buňkou jako jejich hlavní fantomové částečky Po, ztrácí část energie, kterou z nich odebere reálná částečka Po, díky svému vlastnímu septonovému poli.


 

Jak probíhá proces odebrání energie reálnou částečkou Po? Jakmile fantomová částečka Po v ezoosmické membráně obnovila svůj vnitřní potenciál a vstoupila do nové ezoosmické buňky, dochází k vybuzení vlastního septonového pole reálné (stacionární) částečky Po, která se nachází v dané buňce. Reálná částice Po, začne vykonávat funkce podobné, obrazně řečeno, celníkům, výběrčím daní (energií) nebo kontrolorům (snímaní informací). Přírodní síla vlastního septonového pole reálné částečky Po, způsobuje to, že fantomové částečky Po, při pohybu v ezoosmické buňce, obchází reálnou částečku Po (což zapříčiňuje spirálovitý pohyb fantomových částeček Po a spolu s tím i všech objektů a jevů materiálního světa). (Poznámka: viz déle ve zprávě o spirálovitém pohybu). V podstatě, když se vlastní pole fantomové částečky Po, střetne s vlastním septonovým polem reálné částečky Po, dochází k procesu odebraní energie (zpravidla 10%) a snímání informaci reálnou částečkou Po. Následně reálná částečka Po, převádí tento odebraný potenciál z fantomové částečky Po na systém – jednotného společného septonového pole reálných částeček Po (Živočišný rozum).


 

Takovým způsobem systém reálných částeček Po (celkové septonové pole) kontroluje vše, co se děje v hmotném světě, přerozděluje, transformuje a spotřebovává energii potřebnou ke své existenci. A co víc, v závislosti na určitých podmínkách může systém (celkové septonové pole) přes každou reálnou částečku Po přímo nebo nepřímo ovlivňovat procesy uvnitř ezoosmické buňky, modifikovat je, transformovat tyto procesy, přesměrovávat je atd., zesilovat nebo oslabovat činnost fantomových částeček Po. Od tohoto „korigování“ prováděného reálnou částečkou Po, záleží, kam, jakým směrem a pro aktivaci jakých programů bude použit vnitřní potenciál fantomové částečky Po. Následně to celkově ovlivní životní činnost mikro - objektu, který se skládá z daných fantomových částeček Po.


 

Tak pod přísným „dozorem systému“ v procesu spojování fantomových částeček Po (tvořících různé elementární částice) se směr pohybu této spojky fantomových částeček Po a také jejich vnitřní potenciál může variabilně měnit. Například, podle počáteční informace vložené při ezoosmickém procesu, jednou z variant směru pohybu hlavní fantomové částečky Po, byl směr k protilehlé membráně ezoosmické buňky. Ale pod cíleným vlivem a po korigování reálnou částečkou Po, změnila hlavní fantomová částečka Po svůj směr a vešla, například, do přilehlé membrány dané ezoosmické buňky. Připomeneme, že prvotní informace, která se vkládá do vnitřního potenciálu fantomní částice Po v procesu ezoosmózy, má od začátku „omezenou variabilitu“ možných projevů v hmotném světě, která zahrnuje různé přípustné varianty působení systému (Živočišného rozumu) - septonového pole, jenž je základem všech interakcí a procesů materiálního světa.


 

„Když se díváme z pozice Pozorovatele Materiální podstaty nebo Duchovní podstaty, tak už ovlivňujeme samotnou situaci a její možné završení, předběžné rozhodnutí ve světě, který je pro nás neviditelný, jelikož činíme volbu. Každá situace je zvláštní odpovědí nejen na tvou přítomnost na daném místě tady a teď, ale i na to, jakým se právě ty v tento moment pozoruješ.“
 z knihy „AllatRa“


Jděte zpět Vpřed

Obsah