Historie

Intenzivní vývoj PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA začal v roce 1996, kdy byla skupina vědců zasvěcena do základů těchto znalostí. První seznámení s PRAPŮVODNÍ FYZIKOU ALLATRA dalo pochopení, jak jsou tyto znalosti důležité pro lidstvo a zároveň extrémně nebezpečné v podmínkách vývoje konzumní společnosti. Není žádným tajemstvím, že bohužel všechny významné objevy a nové výdobytky a inovativní technologie civilizace jsou v prvé řadě použity k vytvoření nového typu zbraní, k zdokonalování technologií manipulace a ovládání vědomí mas.

S ohledem na danou skutečnost se jevilo v této době velmi nejistým v systému konzumní společnosti otevřeně šířit tyto informace. Vždyť v podmínkách morální a duchovní krize společnosti, masové nevědomosti v těchto otázkách, uzurpování moci světovou elitou, včetně kontroly rozvoje vědy, by se mohly tyto, pro lidstvo tak důležité znalosti, proměnit v nástroj formování moci.


 

Z tohoto důvodu se dlouhou dobu tyto informace nezveřejňovaly, ovšem vědecké práce a výzkumy v různých směrech na základě PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA nadále pokračovaly.

Postupem času se však ukázalo, že s ohledem na nové fundamentální znalosti a perspektivy, které se ve společnosti otevírají, je třeba nezávisle na světových politických a mocenských ambicích vytvářet příznivé podmínky, které by napomáhaly volnému studiu a zapojení k fundamentálním výzkumům většího počtu progresivních světových vědců, kteří se specializují nejen na oblast fyziky, ale také na příbuzné vědní obory.

Díky sérii uměleckých a publicistických prací Anastasie Novych, ve kterých byly vysvětleny duchovní a morální aspekty zrození tvůrčí společnosti, cesty samostatného duchovního vývoje člověka na základě prapůvodních znalostí, se do povědomí světové veřejnosti dostaly některé základní pojmy z nové fyziky. Hlavní část znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA byla vložena do knih „AllatRa“ a „Ezoosmóza“. Mnohá základní vysvětlení složitých fyzikálních procesů v těchto knihách byla speciálně představena v alegorické formě snadno srozumitelné široké veřejnosti.

Tímto způsobem fundamentální znalosti, které jsou obsaženy v různých oblastech a to nejen fyziky, ale i v dalších vědních oborech, se staly dostupnými progresivnímu světovému společenství, které projevuje zájem o duchovní a morální základy lidstva, sebepoznání, sebezdokonalování a celkové rozšíření obzorů v různých oblastech vědy. Znalosti obsažené v knihách Anastasie Novych přitáhly pozornost aktivní části inteligence. Knihy oslovily mnoho chytrých lidí, kteří žijí v souladu se Svědomím a chtějí přispět k rozvoji společnosti pouze duchovním a morálním směrem. Navíc, jak ukazuje praxe, tyto knihy začaly ve velkém měřítku napomáhat změně vektoru myšlení společnosti ze spotřebitelského na duchovní, mravní a tvořivý.

Znalosti, které byly uvedeny v knihách, sjednotily na duchovním a morálním základu mnoho slušných, inteligentních, svědomitých a talentovaných lidí z celého světa, kteří se spojili na mezinárodní úrovni a založili Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA (www.allatra.org). To výrazně usnadnilo možnost informovat lidi z různých koutů světa o blížících se hrozbách a rizicích, napomohlo získat a propojit slušné talentované vědce k vývoji nových a perspektivních vědeckých směrů na základě

PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Tito lidé přišli do vědy se Ctí a Svědomím ne pro peníze nebo slávu, ale v zájmu vědy samotné, pro blaho společnosti a v zájmu vyšších humánních cílů. To je právě ten duchovní a intelektuální fundament nezávislé světové vědy, který v současných podmínkách umožňuje rychlé řešení mnoho globálních problémů, hrozeb a rizik současné doby, včetně problémů planetární povahy.


Jděte zpět Vpřed

Obsah