Volná energie

Spolu se všemi výše uvedenými znalostmi o procesech probíhajících na úrovni ezoosmické mřížky jsou v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA i informace o tom, jak získat volnou energii, jak porozumět fungování a zákonitostem neviditelného světa. Termín „volná energie“ v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA neznamená totéž, co znamenají ve fyzice a fyzikální chemii termíny – „Helmholtzova volná energie“, či „Gibbsovy volné energie“. Termín „VOLNÁ ENERGIE“ v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA znamená derivovaná univerzální působící síla, která se projevuje při podráždění vlastního septonového pole reálné částečky Po v ezoosmické buňce. Je to, fakticky, generování volné energie na základě vybuzení septonového pole reálných (stacionárních) částeček Po v ezoosmické mřížce. Chápání podstaty této energie není v rozporu se základním chápáním energie v moderní fyzice, což znamená schopnost hmotných systémů vykonávat práci při změně svého stavu; energie, jako jediná společná veličina kvalitativně různých forem pohybu materie, jež je zachovávána při jejich vzájemných přeměnách. Tady se spíše odhaluje základní princip. Znalostí o této univerzální síle dávají odpovědi na mnoho aktuálních otázek moderní fyziky, včetně odpovědi na otázku, jak lze zdarma získat elektrickou energii v neomezeném množství, bez přírodních zdrojů v jakémkoli prostorovém bodě ezoosmické mřížky.


Jděte zpět Vpřed

Obsah