Zápis reakcí uhlíkového cyklu (cn-cyklus)

Uhlíkový cyklus - posloupnost termojaderných reakcí probíhajících uvnitř hvězd, v jejichž důsledku se vodík přeměňuje na helium. Jako katalyzátory se reakcí tohoto typu účastní uhlík, dusík, kyslík a fluor. Má se za to, že uhlíkový cyklus je zdrojem energie obrovských hvězd v raných stádiích jejich existence.

Reakce:
Kontrola:

Správně:
C126 + p11 → N137 + γ
270 + 12 → 282 + 3
282≠285
C126 + p11 → N137
282=282

Reakce:
Kontrola:

Správně:
C136 + p11 → N147 + γ
303 + 12 → 315 + 3
315≠318
C136 + p11 → N147
315=315

Reakce:
Kontrola:

Správně:
N147 + p11 → O158 + γ
315 + 12 → 327 + 3
327≠330
N147 + p11 → O158
327=327

Literatura: Fyzika vesmíru / hl. redaktor R. A. Sjunjaev. 2. vydání, revidované a doplněné. - M: Sovětská encyklopedie, 1986; I. V. Saveljev, Kurz obecné fyziky. T. Z. Optika, atomová fyzika, fyzika atomového jádra, - M.: Nauka, hl. redaktor fyz. mat. lit., 1970. str. 474.


Jděte zpět Vpřed

Obsah