Zápis reakcí proton-protonového cyklu (pp-cyklus)

Proton - protonový cyklus - cyklus termonukleárních reakcí vyskytujících se uvnitř hvězd, při kterém se vodík mění v helium. Podle představ moderní jaderné fyziky je „pp-cyklus“ hlavním zdrojem energie Slunce.

Reakce:
Kontrola::

Správně:
H21 + p11 → He32 + γ
45 + 12 → 57 + 3
57≠60
H21 + p11 → He32
57=57

Reakce:
Kontrola:

Správně:
He32 + He42 → Be74 + γ
57 + 90 → 147 + 3
147≠150
He32 + He42 → Be74
147=147

Reakce:
Kontrola:
Li73 + p11 → He42 + He42
168 + 12 → 90 + 90
180=180

Literatura: K. A. Putilov, V.A. Fabrikant, Kurz fyziky. Ve 3. svazcích. 3. svazek – M.: FYZMATGIZ, 1963, str. 626.


Jděte zpět Vpřed

Obsah