Formy zápisu jaderných reakcí

Zápis jaderné reakce může být různý, v závislosti na použitých symbolech. Například, často se používají následující zápisy:

H11 (Protium; proton) – p

H21 (Deuterium; dayton, deuteron) – d (D)

H31 (Tritium; triton) ‒ t (T)

H42 (Helium-4, α - částice) ‒ α

Rovněž stojí za zmínku, že při zápisu jaderné reakce může být zcela vynecháno atomové číslo prvku, a uvedeno jenom hmotnostní číslo, které udává izotop. Například, výše uvedený vzorec může být zapsán takto:

Kromě toho se v jaderné chemii používá tento zkrácený zápis jaderné reakce: A (a, b) B, kde A - počáteční jádro; B - výsledné jádro; a- částice, která vstoupila do interakce s jádrem; b - částice, která vzniká při interakci (vyprodukována z jádra). Výše uvedený zápis v tomto případě by byl:

Dále se podíváme na řadu různých typů jaderných reakcí a provedeme výpočet fantomových částeček Po. Druhý sloupec tabulky ukazuje celý zápis reakce a počítání počtu fantomových částeček Po. Ve třetím sloupci - příklad reakce ve formě, v jaké je uvedena v literatuře. Tyto literární zdroje uvádíme pod tabulkou s uvedením stránky, kde je daný vzorec reakce zapsán.


Jděte zpět Vpřed

Obsah