Ezoosmické buňky

EZOOSMICKÁ BUŇKY -základní minimální článek v konstrukci ezoosmické mřížky v trojrozměrné dimenzi má tvar krychle, jejíž stěny představují ezoosmickou membránu. Ve středu buněčné konstrukce se nachází jedna reálná, neměnná a stacionární částečka Po. Přes ezoosmickou buňku mohou procházet spirálovitě se pohybující fantomové částečky Po, ze kterých se skládají všechny elementární částice tvořící hmotný svět. V ezoosmické buňce dochází k důležitému procesu částečného přerozdělení energie a informací (odebrání určité části energie reálné částečce Po a snímání informací z procházející fantomové částečky Po) a také dochází k všemožným druhům srážek dvou fantomových částeček Po vyskytujících se v důsledku působení na tyto procesy reálné (stacionární) částečky Po. To vše určuje další vývoj, transformaci nebo zničení hmoty, kterou tvoří fantomové částečky Po.


 


 

Proces, při kterém dochází ke srážce dvou fantomových částeček Po v ezoosmické buňce je neméně zajímavý. Například, ve viditelném světě pozorujeme proces srážky dvou elementárních částic. A jak začíná tento proces na úrovni ezoosmické mřížky? Dochází ke srážce pravě prvních (hlavních) fantomových částeček Po každé ze dvou elementárních částic. Srážka dvou hlavních částeček Po, probíhá vždy pod kontrolou a vlivem reálné (stacionární) částečky Po. Tento proces je doprovázen výdejem značného množství energie, jejíž část je odebrána reálnou částečkou Po a přerozdělena na systém reálných částic Po (septonové pole). Je důležité vědět, že všechny následné fantomové částečky Po, které tvoří danou elementární částici, vždy procházejí stejnou ezoosmickou membránou a buňkou, skrze kterou prošla jejich první hlavní fantomová částečka Po.


 

Pokud víme, co se odehrává v neviditelném světě při srážce například dvou elementárních částic, je jasné, proč stejné reakce (při zachování stejných vnějších podmínek) ve skutečnosti nikdy neprobíhají přesně stejným způsobem a vždy mají drobné odchylky.


Jděte zpět Vpřed

Obsah