ZÁVĚR

Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA pomáhají nejen pochopit svět v samotném počátku jeho projevování a principy jeho existence, ale co je nejdůležitější, uvědomit si relativní a iluzorní povahu všech procesů, dočasnost a nepodstatnost bytí, globálnost a významnost duchovního světa pro člověka. Hmota nemá vnitřní smysl, ale jen vnější projev, proto lidé vůbec nepřemýšlí o vnitřní struktuře věcí a prostě je berou takové, jaké jsou. Vše, co člověk vidí ve světě kolem sebe, počínaje, jemu od narození, cizím tělem - obalem a konče světlem dávno vyhaslých hvězd - je jen výsledkem dočasného vzájemného působení fantomových částeček Po, částeček-přízraků tohoto světa, které se na chvíli objeví jako pára, a potom zmizí. Vše, co člověka trápí v tomto světě, od dotěrných myšlenek, agresivních emocí, až po stereotypní touhy egoisty-spotřebitele - je výsledkem lidské volby ve prospěch septonového pole – hmotného rozumného systému, který šablonově zotročuje lidstvo. Ovšem pokud člověk zvolí svojí duchovní podstatu, stává se nesmrtelným. V tomto není žádné náboženství, jsou to jen znalosti fyziky, jejich prapůvodních základů.


 

Modernímu člověku chybí komplexní pohled na svět, pohled z hlediska Duchovního pozorovatele, z pozice Osobnosti s obrovským duchovním potenciálem – silou Allatu (duší). Systém (septonové pole) člověka orientuje na momentální problémy, zužuje jeho vědomí do bodu, kdy je soustředěn jen na svoji dočasnou existenci. Systém lidi rozděluje, nutí je se trápit, žít minulostí nebo budoucností, koncentrovat sílu své pozornosti po celý den na cokoli, jen ne na svoji duchovní podstatu, neboť v ní člověk nachází skutečnou svobodu a vymaňuje se z okovů hmotného světa. Hmotný svět je ve své podstatě prázdný, proto dosáhne-li v něm člověk jakýchkoli výšin - moci, majetku, manipulace mas nebo svých bližních - vše se nakonec změní v nesmyslnou prázdnotu, budou to jen zbytečně vyplýtvané síly na septonové pole Živočišného rozumu. Přemítáním o budoucnosti či rozjímáním v minulosti se zítřek nezrodí. Zítřek je jen střídaní dne a noci, stárnutí těla navzdory vnitřním pocitům člověka, který ještě ani nezačal žít.


 

Septonové pole pouze stimuluje a provokuje, ovšem všechno vykonávají samotní lidé na základě jejich vlastní volby. Chceme-li změnit svět k lepšímu, stačí začít u sebe a ignorovat systém. Měli bychom se spojit s ostatními lidmi na základě Prapůvodních Znalostí. Nenechat se manipulovat systémem, který všechno komplikuje a mít odvahu změnit situaci radikálně. Pro začátek stačí nepodporovat zlo, nepřispívat k posílení spotřebitelského systému a v každém dni, všemi možnými způsoby, upevňovat duchovní a morální hodnoty. (Poznámka: viz podrobnosti v knize „AllatRa“, posledních 50 stránek). Změňte podmínky a všechno se změní!


 

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA dává pochopit základní informace, díky kterým je možné posunout vědu na vysokou úroveň a značně usnadnit život lidské civilizaci přesměrováním na duchovní a mravní vývoj. Nyní dospěla světová společnost do situace, kdy všechno stojí na hraně. Lidé se většinou bojí změnit systém, ne snad proto, že by neviděli jeho zhoubnost, ale proto, že nevidí jiné řešení, spravedlivé světové uspořádání, oporu pro svou duchovní realizaci. Ovšem paradox spočívá v tom, že jejich hlavní opora není v neustálé aktivaci vlastního septonového pole (myšlenky o nikdy se nekončícím trápení), ale v síle, která může řídit septonové pole. Tato síla je duchovní podstata člověka. Neboť jakékoliv změny v tomto světě závisí na síle vnitřního potenciálu a místě jeho použití!


Jděte zpět

Obsah