O zprávě

Výsledky vědeckých výzkumů v mnoha oblastech přinesly, na základě znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, pochopení skutečné podstaty takových fyzikálních jevů jakými jsou: čas, prostor, hmota, gravitace, elektřina, magnetické pole, světlo a mnohých dalších. K dnešnímu dni, vzhledem k existující rozsáhlé informační základně a zkušenostem s použitím PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA v různých vědních oborech, mimo jiné v oblasti geofyziky (zejména v oblastech, které se týkají nových metod výzkumu v seismologii, vulkanologii a klimatickém geoinženýrství), vznikla naléhavá potřeba otevřeně poskytnout určité informace založené právě na znalostech PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

Toto mimořádné prohlášení je spojeno s naléhavostí hrozby nebezpečí v podobě mimořádné situace způsobené přechodem planety Země do cyklu nezvratných změn klimatu a následných rizik a hrozeb pro lidstvo v příštích desetiletích (pozn. viz zpráva „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“ Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA). Zejména však má být nápomocno při řešení situací v současné globální společnosti cestou zdravého vyhodnocení vývoje událostí v blízké budoucnosti s přihlédnutím ke změnám, které vnáší lidé do společenských vzájemných vztahů.

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ byla předložena k prvotnímu seznámení účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z celého světa s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. Jedná se o pouhou „abecedu“ základů elementárních částic. Přesto je to dostačující k tomu, aby inteligentní lidé pochopili podstatu a důležitost této otázky a následným porovnáním těchto informací mohli vyvodit vlastní nezávislé závěry. Pro snadnější pochopení základů PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA v procesu přezkoumání některých všeobecně uznávaných vědeckých teorií a faktů, byla v této zprávě speciálně zavedena terminologie z knih Anastasie Novych, která charakterizuje základní pojmy.


Jděte zpět Vpřed

Obsah