O nehmotné podstatě

Stejně jako v dávných učeních Východu, tak se i v rané historické podobě starořeckého atomismu vyskytovalo pojetí nehmotné podstaty existující mimo prostor a čas. To do značné míry vysvětlovalo chování a vlastnosti hmotného světa a umožňovalo pochopit zákony interakce hmoty a principy jejího řízení. Začátkem XIX. století byly z veřejně přístupných znalostí záměrně odstraněny anebo důkladně pozmeneny všechny starověké zmínky o nehmotné podstatě. V důsledku toho byly následující generace vychovávány výhradně na dominanci materialistického světonázoru, se sobeckým a spotřebitelským myšlením a zúženým vnímáním reality. Výsledkem je, že má dnes lidstvo spoustu problémů, včetně problémů vědecké povahy, kterým by se mohlo vyhnout. Například ve fyzice je problémem takzvaná „krize fyziky elementárních částic“. To znamena, že i když se dnes lidstvo, díky fyzice vysokých energií setkalo s neobvyklými jevy mikrosvěta, různorodými vznikajícími a mizejícími částicemi a vzájemnou přeměnou hmoty na energii, tak se díky absenci znalostí o nehmotné podstatě musí zastavit na prahu nepochopení těchto globálních procesů a jejich uvědomění z pozice Pozorovatele mimo systém. 


Jděte zpět Vpřed

Obsah