Partneři

allatra partners

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA je sjednocujícím základem pro nezávislé přátelství mezi všemi národy, které existuje mimo konvence, rámce a hranice, vytvořené spotřebním materiálním systémem. Naše základy, na nichž stavíme vzájemnou spolupráci, jsou

POCTIVOST, ZODPOVĚDNOST, SVĚDOMITOST, SLUŠNOST, DOBROČINNOST.

Našimi PARTNERY jsou báječní lidé, kteří nejsou lhostejní k naléhavým problémům lidské společnosti v kterékoli části světa. Duševní pozornost těchto vnímavých lidí, kteří v dnešním světě neztratili svoji lidskou důstojnost, smysl pro odpovědnost a soucítění, kteří se zapojují do rozhodování o problémech, ukazuje, že dobrých a laskavých lidí je na světě opravdu hodně! Sjednoceni v upřímném přání konat dobré skutky spolu s ostatními lidmi tvoří DOBROČINNOST - všenárodní tvořivou sílu, která je schopna změnit svět k lepšímu.

Když člověk následuje své duchovní kvality, je schopen udělat hodně!

ALLATRA je univerzálním, celosvětovým, všenárodním fórem pro komunikaci, působí jako základní koordinační centrum, je nosnou konstrukcí globální všenárodní iniciativy. Je to všenárodní světové fórum, určené k zjišťování naléhavých společenských otázek, k nalezení nejkonstruktivnějších řešení a k praktické realizaci racionálních myšlenek, které souvisejí s výzvami dnešních dnů.

Mechanismus spolupráce našich Partnerů je založen na vzájemné pomoci, interaktivním dialogu mezi lidmi, na realizaci společensky významných projektů pro společnost, při všestranné účasti aktivních účastníků mezinárodního hnutí ALLATRA.