Organizátor koordinačního centra

Kristýna Alexandrovna Kovalevská

Do veřejné funkce organizátora koordinačního centra mezinárodního veřejného hnutí ALLATRA byla rozhodnutím aktivních účastníků hnutí v květnu 2014 zvolena Kristýna Alexandrovna Kovalevská (Kyjev, Ukrajina)

Kristýna Kovalevská má hodnost kapitána služby ministerstva pro mimořádné situace Ukrajiny. Má zkušenosti s prací ve státních strukturách, která souvisí s analytickou a expertní činností, s monitorováním, kontrolou a měřením výkonu řídících orgánů, se sledováním finančních toků a zpracováním právní a normativní agendy, včetně prognostických studií.

V zemích SNS a Evropy je autorkou a organizátorkou sociálně orientovaných mezinárodních projektů, tiskových konferencí, komunikačních workshopů, mezinárodních prezentací, sociálních reklam, výstav věnovaných mezinárodnímu porozumění a spolupráci. Je iniciátorkou a koordinátorkou aktivit na ochranu lidských práv a svobod, nastolení spravedlnosti a míru a globalizaci občanské společnosti. Je koordinátorkou aktivit pro zapojení společensky aktivní mládeže k veřejné dobrovolnické činnosti, zaměřené na podporu ochrany přirozených lidských práv, míru a bezpečnosti, a na řešení sociálních, humanitárních a ekologických otázek.

Má zkušenosti s organizací a prováděním mezinárodních sociálně-orientovaných akcí, je v kontaktu s mezinárodními mezivládními, vládními, veřejnými, komerčními, náboženskými a dobrovolnickými organizacemi, sociálními hnutími, nevládními neziskovými organizacemi ekologického a humanitárního směru, informačními strukturami.

Vzdělání:

  • Cherkasská vysoká škola hasičské bezpečnosti Černobylských hrdinů ministerstva pro mimořádné situace Ukrajiny (s vyznamenáním);
  • Akademie hasičské bezpečnosti Černobylských hrdinů ministerstva pro mimořádné situace Ukrajiny (s vyznamenáním);
  • Národní akademie vnitřních záležitostí Ukrajiny (s vyznamenáním);
  • Vysoká škola politických věd Národní akademie věd Ukrajiny (s vyznamenáním).