Формулы реакций с участием α–частиц

Реакция:
Проверка:
F199 + He42 → Ne2210 + p11
438 + 90 → 516 + 12
528=528

Реакция:
Проверка:
C126 + He42 → O158 + n10
270 + 90 → 327 + 33
360=360

Реакция:
Проверка:
U23892 + He42 → Pu24194 + n10
5922 + 90 → 5979 + 33
6012=6012

Реакция:
Проверка:
Be94 + He42 → C126 + n10
213 + 90 → 270 + 33
2163=2163

Литература: Sharma B. K. Nuclear and Radiation Chemistry. Krishna Prakashan Media, 2001. P. 106. 


Върни се Напред

Съдържание