Партньори

allatra partners

Международното обществено движение «АллатРа» се явява обединяващата основа за дружбата между народите, съществуваща извън условностите, рамките и разделителните граници на потребителската и материална система. Нашите основи, на които ние изграждаме партньорските си отношения се явяват:

ЧЕСТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, ПОРЯДЪЧНОСТ, ДОБРОДЕЙСТВИЕ.

Нашите ПАРТНЬОРИ - това са хората, които не остават безразлични към текущите проблеми на човешкото общество в коя да е точка на света. Душевното внимание на такива отзивчиви хора, които в съвременния свят не са загубили своето благоприличие, своето човешко достойнство, чувството си за отговорност, състрадание и съпричастност към решаването на общочовешките проблеми, свидетелства за това, че сърдечните и добри хора на нашата планета Земя са действително много! Обединени в своето искренно намерение да творят добро заедно със други хора, те представляват ДОБРОТО ВЪВ ДЕЙСТВИЕ - всенародната директивна, съзидателна сила, способна да промени света към едно по-добро бъдеще.

Следвайки свите душевни качества, човек е способен на чудеса!

«АллатРа» се явява универсален, световен, общонароден комуникационен форум и се изявява в качеството си на основен координационен център, носещ конструкцията за глобалната всенародна инициатива. Това е всенароден световен форум, предназначен за идентифициране реалните обществени проблеми, търсене на конструктивн решения, въплъщаване на рационалните идеи в ежедневието с цел разрешеване първостепенните въпроси свързани с придизвикателствата на деня.

Механизмът на сътрудничество на нашите Партньори е основан на взаимопомощтта, интерактивния диалог между хората, реализацията най-напред на социално значимите за обществото проекти със всестранното и всеотдайно участие на участнците от Международното движение «АллатРа».