Организатор на Координационния център

Кристина Александровна Ковалевская

Кристина Александровна Ковалевская (г. Киев, Украйна) бе избрана на обществената длъжност Организатор на Координационния център на Международното Обществено Движение «АллатРа» въз основа на решение на активните участници през Май 2014 година.

Кристина Ковалевская носи званието - капитан на МЧС Украйна. Притежава опит в работата с държавни структури, свързани с аналитически и експертни дейности, мониторинг, оценяне деиствията на органите на управление, контрол на движението на средства, разработка на нормативно-правовата база и прогнозни изследвания.

Автор и организатор в ОНД (Общност на независимите държави) и Европа на социално насочени интеграционни проекти, пресконференции, брифинги, комуникациони семинари, международни презентации, социални реклами, изложби посветени на международното разбирателство и сътрудничество. Инициатор и координатор на мероприятия по осигуряването защитата на правата и свободите на хората, установяване на справедливостта и всеобщия мир, глобализация на гражданското общество. Координатор по дейности свързани с привличането на социално активната младеж към обществена и доброволческа дейност насочена към популяризациата защитата на естествените права на човека, утвърждаване мира и безопасността, решения на социални, хуманитарни и екологични въпроси.

Притежава опит в организирането на международни социално ориентирани мероприятия, взаимодействие с международни, междуправителственни, държавни, общественни, търговски, религиозни, доброволчески организации, социални движения, неправителственни нетърговски организации от екологическо и хуманитарно естество, информационни структури.

Образование:

  • Черкаски институт по пожарна безопасност "Героев Чернобыля" МЧС Украийна (диплома с отличен);
  • Академия по пожарна безопасност "Героев Чернобыля" МЧС Украийна (диплома с отличен);
  • Национална академия на вътрешните работи на Украйна (диплома с отличен);
  • Институт на политическите науки НАН Украйна (диплома с отличен).